ჩვენი სერვისები


უსაფრთხოება

მრავალი კომპანიისთვის ელექტრონული უსაფრთხოება იქცა ბიზნესის წარმატების  ერთ-ერთ ძირითად ფუნდამენტალურ ელემენტად. კიბერუსაფრთხოებისა და IT ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების ოპტიმალურ პაკეტს.


ქსელური სერვისები

ქსელის სწორი და შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვა უზრუნველყოფს აუცილებელ საფუძველს, ქსელის მომავალი განვითარებისთვის. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების სრულ კომპლექსს, ქსელის ეფექტიანი გაფართოვებისთვის (ინფრასტრუქტურის გაზრდისთვის).

სიტემური სერვისები

სისტემების სწორი და შედეგზე ორიენტირებული ინტეგრაციაში ჩადებული ინვესტიცია, თქვენი ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურას აქცევს ნიადაგად, რომელისგანაც მიიღებთ მაქსიმალურ სარგებელს. ტექნოლოგიების წამყვან მომწოდებლებთან მუშაობა და გამოცდილება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვენს სისტემას შევძინოთ ეფექტიანობა და მანევრირებადობა. ოპტიმალურად გამოვიყენოთ რესურსები და ვუზრუნველყოთ სისტემების მდგრადობა.

აუდიტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მთავარ ამოცანას წარმოადგენს სისტემების საიმედოობა, მდგრადობა და კიბერ-უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ამ მიზნის მისაღწევად ერთერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის აქტუალური მდგომარეობის შესწავლა, რათა გამოვლინდეს არსებული სისუსტეები და შესაძლო საფრთხეები.

განაგრძე კითხვა

ვებ-დეველოპმენტი

ვებსაიტი მძლავრი იარაღია, რომელიც ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გავრცელებას, ბიზნეს პროცესების ავტომატიზირებასა და მრავალი სარეკლამო თუ ორგანიზაციული ხარჯის შემცირებას უწყობს ხელს. ელექტრონული კომერცია, სხვადასხვა სერვისების ონლაინ რეჟიმში გადატანა, ინტერაქცია მომხმარებელთან თანამედროვე ვებსაიტისათვის უკვე ჩვეულებრივ კომპონენტებად ითვლება.

InfinX-თან თანამშრომლობის უპირატესობები

ჩვენ არ გაგვაჩნია დრომოჭმული იერარქიები და რთული ორგანიზაციული სტრუქტურები
წარმოვადგენთ მრავალპროფილიანი სპეციალისტებით დაკომპლექტებული გუნდს
ინოვაციების მიწოდება ხდება იმავე დროსა და სივრცეში